DİAGNOS COVID-19 ANTİJEN TANI KİTİ

Diagnos COVID-19 Antijen Tanı Kiti Diagnos COVID-19 Antijen Test Kiti, insan nazofaringeal ve boğaz svabında SARS-CoV-2'den nükleokapsid protein antijeninin kalitatif tespitinde yalnızca in vitro diagnostik tanı için kullanılır. Diagnos antijen tanı kiti Almanya PEI (Paul Enrich Institut) Bfarm listesinde bulunmakta olup, WHO onaylı antijen tanı kitleri arasında yer almaktadır. Özellikle Avrupa’da kullanımı oldukça yaygın olan bu ürünümüzün altın standart olarak kabul edilen PCR testleri ile %100 uyumluluk gösterdiğini Türkiye genelinde bulunan 22 laboratuvarımızda yürüttüğümüz karşılaştırma çalışmalarına dayanarak belirtiyoruz. 15 dakikada sonuç %98.15 hassasiyet Sars-CoV-2’ye özgü Burun ve boğazdan alınan sürüntü Nükleokapsid proteini tespiti