Yönetim Danışmanlık

Danışmanlık; sahip olunan bilgi ve birikimin anlamlı bir değere dönüştürülecek şekilde, bütünlük ve metodoloji çerçevesinde ihtiyaç duyan tarafa katma değer sağlayacak şekilde aktarılması olarak tanımlanabilir.

Yönetim danışmanları ise; evrensel ve/veya yerel kazanımların, işletmeye özgü gerçekler ile birlikte değerlendirilmesi, dışarıdan bağımsız bir gözle analiz yapma fırsatının sağlanması, ihtiyaçlara göre farklı gereksinimlerin bir araya getirilerek en uygun kararların ortak akılla hayata geçirilmesini sürecini yürüten kimselerdir. Asıl amaç etkin bir yönetim modelinin yapısal olarak kuruma kazandırılmasıdır.

Modern sağlık işletmeleri ve profesyonel hastane yapıları; sağlık yönetiminin finansal ve yatırım boyutlarında danışmanlık hizmetine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bütüncül olarak, pazarlama, lojistik, insan kaynakları, bilgi sistemleri konularında da yönetim danışmanlarına büyük görevler düşmektedir.

Günümüzde çok çeşitli, karmaşık ve komplike hale gelen sağlık yönetimi işlevi; problemlerin çözümü, yönetilen kurumu hedeflerine taşıyacak her türlü faaliyetin etkin ve verimli yürütülmesi, kapsam ve sorumluluğu ile gittikçe zorlaşan yönetim işlevinin danışmanlık fonksiyonu ile desteklenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

TRG; yıllarca kamu ve özel sektörde sağlık işletmeleri sahipliği ve üst düzey yönetimi yapmış, profesyonellerden oluşan bir ekip yapılanması ile; sizlere kaliteli ve uzun soluklu yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.