Nöroloji

Nöroloji bölümleri bünyesinde serebrovasküler hastalıklar, baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multiple skleroz), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, parkinson hastalığı), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları üzerine tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Başlıca Nörolojik Hastalıklar
- Beyin damar hastalıkları (Beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklığı, alzheimer ve iskemik beyin hastalıkları, hipertansif ensefalopati sendromu, inme)
- Hareket bozuklukları (epilepsi-sara)
- Periferik sinir hastalıkları (Esansiyel tremor, noropatiler, diskinezi, distoni,
huzursuz bacak sendromu, Guillen Barre sendromu)
- Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları
Titreme (El, kol, kafa, ses)


Yapılan Uygulamalar ve Ameliyatlar
- Polisomnografi (Uyku tetkiki)
- Cpap / bpap / titrasyonu
- EEG (Çocuk büyük, uyku uyanıklık)
- EMG (Çocuk,büyük)
- Ssep (Somatosensoriyel uyarılmış potansiyel)
- Bera (İşitsel uyarılmış potansiyel)
- Vep (Vizuel uyarılmış potansiyel)