Medikal Danışmanlık

Temelde sağlık ile ilgili her türden problemin danışılması, yönetilmesi, doğru yönlendirme ve çözüme kavuşturulması süreçlerini içeren yönetim danışmanlığı hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmet; yönetsel yetkilerle donatılmış (özellikle sağlık yönetimi eğitimi almış tıp doktoru) üst yöneticinin önderliğinde, organizasyon şeması altında oluşturulmuş sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekip tarafından koordine edilmektedir.

 

 

 

Medikal danışmanlığın ilgi alanına giren hizmetler şu şekilde tanımlanabilir:
- Yönetim şemasına uygun şekilde görev tanımlarının yapılması, işleyişin takibi ve gerekli düzeltmelerin planlanması
- Saha ve uygulama ekiplerinin ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulması, eğitimi ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi
- Tüm ekibin bilgi düzeyinin güncel tutulması ve bu amaçla toplantı, seminer ve eğitim toplantılarının organize edilmesi
- Danışmanlık hizmeti alan şirket veya kuruluşun tıbbi sorularını yanıtlamak, yatırım stratejilerine yön vermek ve süreci denetlemek
- Danışmanlık hizmeti alan şirket veya kuruluşun tıbbi işleyiş süreçlerinin, yönetmeliklere ve etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve aksaklıklar konusunda yetkilileri uyarmak
- Ruhsatlandırma, iş geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında yardımcı olmak, süreçleri kontrol edip denetlemek
- Pazarlama ekibi ile birlikte; pazarlama stratejileri, ürün farklılaştırma, saha ekibi için hazırlanan her türlü görsel ve yazılı materyalin hazırlanma süreçlerinde kontrol ve planlama yapmak
- Şirkete veya kuruma ait “sağlık hukuku” veya “tıp hukuku” ilgi alanına giren konularda; hukuk departmanına fikir sunmak ve süreçleri beraber yönetmek
- Danışmanlık hizmeti alan şirket eğer “çağrı merkezi” hizmeti veriyor ise; ekibin oluşturulması, formasyon eğitimlerinin verilmesi, iş tanımları ve gerekli güncellemeler ile cevaplamaların bilimsel, güncel ve şirketin amaç ve hedeflerine uygun olmasının sağlanması
- Sağlık turizmi alanında (ulusal, uluslararası) faaliyet gösteren şirket veya kuruluşlara; bu alanda gerçekleştirilecek tüm faaliyetler konusunda bilgi ve birikimin aktarılması, süreç yönetimi ve gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi
- Hastane, sağlık tesisi ve tıp merkezlerine yönetim danışmanlığı kapsamında; sağlık yönetiminin bütün uygulama alanlarında süreçleri planlamak, yürütülmesine katkı sağlamak ve gerekli düzenlemeler konusunda yönetimi bilgilendirmek
- Sağlık bilgi sistemleri, otomasyon, sağlık alanında yapay zeka uygulamaları (AI) ve sağlık eğitim danışmanlığı konularında gerekli bilgi ve birikimin paylaşılması, uygulamada süreçlerin yönetim ve organizasyonu.