Kardiyoloji

Kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve doğumsal kalp hastalıkları başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar ile girişimsel kardiyoloji ve girişimsel olmayan kardiyoloji alanlarında da hizmet vermektedir.

Başlıca Kardiyolojik Hastalıklar 
- Aritmi
- Koroner arter hastalığı
- Aort anevrizması
- Konjenital kalp hastalıkları
- Trikuspid ve pulmoner kapakların hastalıkları

Yapılan Uygulamalar
- Koroner anjiyografi ve stent uygulaması
- Kalp pilleri (geçici - kalıcı), ICD
- Mitral valvüloplasti
- Ablasyon tedavileri
- Ekokardiyografi
- Eforlu EKG