Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, sindirim sistemi (mide, bağırsak), karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Gastroenteroloji birimi çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenir. Hepatologlar tarafından sirozun komplikasyonları dahil olmak üzere karaciğer hastalıklarında tedaviler uygulanmaktadır.

Başlıca Gastroenterolojik Hastalıklar
- Siroz ve diğer kronik karaciğer hastalıkları
- Özofagus kanserleri, mide bağırsak kanseri, pankreatik kanser, safra kesesi kanseri, kolon kanseri
- Crohn hastalığı
- Anal fissür
- Özofagus varis kanamaları

Yapılan Uygulamalar ve Ameliyatlar
- Gastroskopi
- Rektoskopi
- Kolonoskopi
- Rektosigmoidoskopi
- ERCP
- Özofagusa stent uygulaması