Beyin ve Sinir Cerrahisi

Toplumda yaygın olarak görülen beyin hastalıklarında başarı için tam donanımlı bir merkez, ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir. Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi her geçen gün tıp teknolojisindeki yenilikler ile hızla gelişmekte ve buna paralel olarak teşhis ve tedavide daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Beyin ve sinir cerrahisi branşı, beyin, beyincik, omurilikten çıkan kol, bacak ve organlara dağılan sinir lifleri ile ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi uzmanlık dalıdır.
 


Başlıca Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları
- Disk hastalıkları ve dejeneratif omurga hastalıkları
- Çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıkları
- Beyin damar hastalıkları
 Beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklığı, vasküler demans, hipertansif ensefalopati sen dromu, inme)
- Periferik sinir hastalıkları
(Esansiyel tremor, noropatiler, diskinezi, distoni, huzursuz bacak sendromu, guillen barre sendromu)
- Alzheimer ve iskemik beyin hastalıkları
- Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları
(Myopatiler, myastenia gravis, miyelitler, spondilotik miyelopati, subakut combine dejenerasyon)

 

 

 

 

 

 

Yapılan Uygulamalar ve Ameliyatlar
- Anevrizma ve AV malformasyon cerrahisi
- Acil girişimler (Subdural, Epidural, İntraparankimal Hematom)
- Karotid arter hastalıkları ve iskemik hastalıkların cerrahileri
- Omurilik ve spinal kord ameliyatları
- Epilepsi ve hareket bozuklukları tedavisi
- Beyin pili uygulamaları
- Mikrovaskülar dekompresyon
- Nöromonitorizasyon